Novinky

Kalendář

Kontakt

Adresa:
OÚ Třebíz, č.p. 57
273 75
Telefon:
314 314 457
E-mail:
obec@trebiz.cz


www.trebiz.cz

OdkazyArchiv úřední desky

2016

12.10.2016 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 21.9.2016

22.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb

21.9.2016 Zápis (PDF) z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

14.9.1016 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 21.9.2016 od 18h na sále OÚ

10.8.2016 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro RWE (MěÚ Sůaný)

26.6.2016 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 22.6.2016

15.6.1016 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 22.6.2016 od 18h na sále OÚ

6.6.2016 Závěrečný účet obce za r. 2015 k nahlédnutí ZDE (PDF)

12.5.2016 Záměr (PDF) Kr. úř. bezúplatně převést pozemek 997/3

6.4.2016 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 23.3.2016

21.3.2016 Zpráva (PDF) o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

15.3.2016 Pozvánka (PDF) na zasedání obecního zastupitelstva na 23.3.2016 od 18h na sále OÚ

2.3.2016 Informace k uzavírkám nájezdů a zastávek během opravy silnice 1/7: schema (PDF1), opatření-BUS (PDF2), harmonogram (PDF3)

2015

30.12.2015 Rozpočet (PDF) na r. 2016 v paragrafovém členění

30.12.2015 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

30.12.2015 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 16.12.2015

8.12.2015 Pozvánka (PDF) na zasedání obecního zastupitelstva na 16.12.2015 od 18h na sále OÚ

25.11.2015 Návrh rozpočtu OÚ Třebíz na rok 2016 v paragrafovém členění (PDF)

27.10.2015 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 16.9.2015

9.9.2015 Pozvánka (PDF) na zasedání obecního zastupitelstva na 16.9.2015 od 18h na sále OÚ

28.8.2015 Dodatečná informace č. 2 pro ZD pro VŘ kanalizace ZDE (PDF)

27.8.2015 Změna ZD pro VŘ kanalizace ZDE (PDF)

24.8.2015 Dodatečná informace č. 1 pro ZD pro VŘ kanalizace ZDE (PDF)

6.8.2015 Zadávací dokumentace pro VŘ kanalizace ZDE (PDF)

27.7.2015 Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zákaz volného užívání povrchových vod. Text ZDE (PDF)

14.7.2015 Veřejná vyhláška MŽP - Zveřejnění návrhu opatření veřejné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek ZDE (PDF), celý dokument (Program) ZDE (PDF).

28.6.2015 Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace ve Třebízi (ISVZ ZDE)

20.6.2015 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 17.6.2015

8.6.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 17.6.2015 od 18h na sále OÚ

27.5.2015 Záměr obce o prodeji nemovitosti (ZDE)

27.5.2015 Zpráva (PDF) o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

27.5.2015 Závěrečný účet obce za r. 2014 k nahlédnutí ZDE

8.4.2015 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 25.3.2015

18.3.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 25.3.2015 od 18h na sále OÚ

19.1.2015 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za r. 2014  ZDE (PDF).

14.1.2015 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

2014

30.12.2014 Zápis z veřejné schůze zastupitelstva 17.12.2014

17.12.2014 Rozpočet (PDF) na r. 2015 v paragrafovém členění

10.12.2014 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 17.12.2014 od 18h na sále OÚ

27.11.2014 Návrh rozpočtu OÚ Třebíz na rok 2015 podrobný (PDF) a souhrnný, v paragrafovém členění (PDF)

14.11.2014 Zápis z ustavující schůze zastupitelstva 5.11.2014

28.10.2014 Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva na 5.11.2014 od 18h na sále OÚ

12.10.2014 Zápis (PDF) o výsledku voleb do zastupitelstva obce Třebíz

8.10.2014 Zápis (PDF) ze schůze obecního zastupitelstva 17.9.2014

25.9.2014 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Třebíz, podrobnosti ZDE (PDF).

17.9.2014 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za r. 2013  ZDE (PDF).

10.9.2014 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 17.9.2014 od 18h na sále OÚ

25.8.2014 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Třebíz 10.-11.10.2014: Počet: 1, Sídlo: Třebíz 57

13.8.2014 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (vodovodní přípojky)

6.8.2014 Záměr obce pronajmout majetek obce (č.p. 20 a parc. 30/3 pro bydlení)

10.6.2014 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 18.6.2014 od 18h na sále OÚ

4.6.2014 Návrh (PDF) závěrečného účtu obce Třebíz za rok 2013, doplnění s přezkoumáním hospodaření obce za r. 2013 (PDF1PDF2), finanční vypořádání (PDF3) a Rozvaha (PDF4).

8.4.2014 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP: Počet: 1, Sídlo: Třebíz 57

27.3.2014 Informace o vývozu popelnic v r. 2014

8.1.2014 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

2013

11.12.2013 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 18.12.2013 od 18h na sále OÚ

3.12.2013 Rozpočet (PDF) na r. 2014 v paragrafovém členění

3.12.2013 Návrh rozpočtu (PDF) OÚ Třebíz na rok 2014 a rozpočtový výhled (PDF) pro r. 2014-15

16.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

20.9.2013 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 25.9.2013 od 18h na sále OÚ

22.6.2013 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 26.6.2013 od 18h na sále OÚ

29.5.2013 Návrh (PDF) závěrečného účtu obce Třebíz za rok 2012, doplnění s přezkoumáním hospodaření obce za r. 2012 (PDF1PDF2PDF3)

16.5.2013 Návrh závěr. účtu VSOSO 2012 (PDF) a 1. úprava rozpočtu 2013 (PDF).

21.3.2013 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 27.3.2013 od 18h na sále OÚ

31.1.2013 Dražební vyhláška na nemovitost č.p. 56 (PDF) (Exekuční úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, Praha 5 - Zličín). Dražba dne 3.4.2013 v 11h.

23.1.2013 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu: p. Jiří Šubrt (roč. 1953), p. Pavel Fiala (roč. 1976)

16.1.2013 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

4.1.2013 Oznámení o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zadání územního plánu Třebíz

Další informace k ÚZEMNÍMU PLÁNU ZDE.

2012

20.12.2012 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

10.12.2012 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 19.12.2012 od 18h na sále OÚ

6.12.2012 Návrh rozpočtu (PDF) OÚ Třebíz na rok 2013 a rozpočtový výhled (PDF) pro r. 2013

6.12.2012 Záměr obce pronajmout nebytové prostory

27.9.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu a zastupitelstva kraje

13.9.2012 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 19.9.2012 od 18h na sále OÚ

27.7.2012 Zápis (PDF) ze schůze obecního zastupitelstva 6.6.2012

23.5.2012 Návrh (PDF) závěrečného účtu obce Třebíz za hospodaření v roce 2011, přílohy (rozvaha2011Vykaz_Fin_2-12M_2011Vyuctovani2011) a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

12.4.2012 Zápis (PDF) ze schůze obecního zastupitelstva 28.3.2012

11.4..2012 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (svoz nebezpečného odpadu)

4.1.2012 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

2011

5.12.2011 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 14.12.2011 od 18h na sále OÚ

28.11.2011 Návrh rozpočtu (PDF) OÚ Třebíz na rok 2012

24.10.2011 Opakované výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Třebíz (podrobnosti PDF)

7.9.2011 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Třebíz

1.6.2011 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 8.6.2011 od 18h na sále OÚ

26.5.2011 Návrh (PDF 7MB) závěrečného účtu obce Třebíz za hospodaření v roce 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

10.2.2011 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 2.3.2011 od 18h na sále OÚ

5.1.2011 Sdělení Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy)

2010

10.12.2010 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva na 15.12.2010 od 18h na sále OÚ

2.12.2010 Návrh rozpočtu (PDF) OÚ Třebíz na rok 2011 a rozpočtový výhled (PDF) do r. 2012

4.11.2010 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebíz (nepublikováno)

3.11.2010 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Třebíz (nepublikováno)

17.10.2010 Zápis (PDF) o výsledku voleb do zastupitelstva obce Třebíz

3.7.2010 (aktualizováno 1.10.2010) Nové obecně závazné vyhlášky obce Třebíz:

Vyháška 1/2010 (PDF) o místních poplatcích,

Vyháška 2/2010 (PDF) o nakládání s odpadem na území obce Třebíz,

Vyháška 3/2010 (PDF) o stanovení poplatku za komunální odpad.

3.6.2010 Návrh (PDF) závěrečného účtu obce Třebíz za hospodaření v roce 2009

3.6.2010 Zpráva (PDF) o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebíz za rok 2009

21.5.2010 Zápis (PDF) ze schůze obecního zastupitelstva 11.5.2010

11.5.2010 (úterý) v 18h v sále OÚ proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva (pozvánka PDF)

14.4.2010 Zápis (PDF) ze schůze obecního zastupitelstva 16.3.2010

16.3.2010 (úterý) v 18h v sále OÚ proběhne veřejná schůze obecního zastupitelstva

7.1.2010 Sdělení (JPG) Obecního úřadu Třebíz (poplatky za odpad, psy, vodu)

2009

23.12.2009 Zápis (PDF) ze schůze 16.12.2009

16.12.2009 Schválený rozpočet obce (PDF) na rok 2010

16.12.2009 18h v sále OÚ Veřejná schůze obecního zastupitelstva

1.12.2009 Návrh rozpočtu (PDF) OÚ Třebíz na rok 2010

1.11.2009 byla aktivována datová schránka obecního úřadu Třebíz.

30.4.2009 Návrh územního plánu obce Třebíz (ZDE). Grafická část (výkresy) k nahlédnutí na OÚ.

29.4.2009 Zápis (PDF) ze schůze ze dne 29.4.2009

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | mapa stránek

CZDEEN