Novinky

Kalendář

Kontakt

Adresa:
OÚ Třebíz, č.p. 57
273 75
Telefon:
314 314 457
E-mail:
obec@trebiz.cz


www.trebiz.cz

OdkazyÚzemní plán obce Třebíz

NOVÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2011 - ?

Zpracovatel: Ing. Eduard Žaluda

(bude postupně doplňováno)

Návrh zadání ÚP

Návrh zadání územního plánu (PDF) - prosinec 2012

Upravené zadání ÚP - prosinec 2013 - bude zveřejněno na stránkách Stavebního úřadu Slaný ZDE.

PŮVODNÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 07/2009

Zpracovatel: Ing. Arch. Břetislav Malinovský - ARCHINVEST

Textová část:
Návrh územního plánu (PDF) (2.1MB)
Odůvodnění územního plánu (PDF) (0.3MB)

Grafická část:
Výkres základního členění území (PDF) (4.3MB)
Hlavní výkres (PDF) (2.8MB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF) (3.5MB)
Koordinační výkres (PDF) (3.3MB)
Výkres širších vztahů (PDF) (0.5MB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF) (3.1MB)

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | mapa stránek

CZDEEN