Novinky

Kalendář

Kontakt

Adresa:
OÚ Třebíz, č.p. 57
273 75
Telefon:
314 314 457
E-mail:
obec@trebiz.cz


www.trebiz.cz

OdkazyVáclav Beneš Třebízský

V.B.Třebízský Václav Beneš se narodil 27. února 1849 ve Třebízi v domku čp.19, v rodině vesnického krejčího. Jako všechny třebízské děti chodil do školy do nedalekých Kvílic, pak do gymnazia ve Slaném a později v Praze. Na přání rodičů vystudoval teologii a stal se knězem. Po vysvěcení v roce 1875 působil v Litni, od roku 1876 v Klecanech u Prahy. Již v době studií psal povídky a pohádky pro děti. Náměty pro svou tvorbu čerpal z české historie a ze znalostí venkovského života. Literárním jménem Třebízský vyjadřoval svůj vztah k rodné vsi. Byl vážně nemocný, trpěl plicní a kostní tuberkulozou, kterou se nepodařilo vyléčit ani v Mariánských lázních, kde 20. června 1884 zemřel. Jeho dílo bylo velmi oblíbené, byl někdy nazýván „miláčkem českého národa“. Pohřebního průvodu se účastnilo velké množství lidí, rakev pak byla odvezena do Prahy na vyšehradský hřbitov. Na hrobě stojí socha od Františka Bílka nazvaná Žal. V obci spisovatele připomíná rodný domek (dnes součást Národopisného muzea) a pomník na skále nad vsí z r. 1892.
Během svého krátkého života vytvořil obdivuhodně rozsáhlé dílo.
Povídkové soubory:
V červáncích kalicha
V záři kalicha
Pod doškovými střechami
Z různých dob
Ze sázavských letopisů
Z pověstí karlštejnského havrana
Pobělohorské elegie
Romány:
Královna Dagmar
Anežka Přemyslovna
V podvečer pětilisté růže
Bludné duše
Trnová koruna

Ve Třebízi spisovatele připomíná rodný domek čp. 19 na návsi s pamětní deskou od J. Hromady odhalenou v roce 1885. V roce 1904 byl v domku zásluhou Jindřicha Šimona Baara, který v té době působil v Klobukách, upraven památník. Po požáru v roce 1906 sloužil domek různým účelům (byt obecního zřízence, obecní knihovna). V roce 1951 stavitel Jan Nedvěd s citem pro památkovou hodnotu stavby domek opravil a díky úsilí třebízského kováře Antonína Jiřikovského bylo ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví muzeum obnoveno. Od roku 1976 je domek s nově upravenou expozicí, kterou odborně připravil znalec spisovatelova díla Josef Pešek, součástí Národopisného muzea Slánska. V roce 1892 byl na pískovcových skalách nad vsí s vyhlídkou do kraje odhalen pomník V. B. Třebízského od sochařů A. Procházky a F. Hergessela.
(z publikace Josefa Peška: Václav Beneš Třebízský)

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | mapa stránek

CZDEEN